Include

5IN1 DEGREASER B2000

5in1 Degreaser B2000 is een universele inzetbare reiniger/ontvetter voor industriële doeleinden.

Download MSDS PDF

Eigenschappen
  • B2000 is een universele inzetbare reiniger/ontvetter voor industriële doeleinden. Speciaal samengesteld mengsel van cycloparaffinische koolwaterstoffen. Gedesaromatiseerd (max. 0,003% aromaten) voor veilig en prettig werken..
Toepassingen

Inzetbaar voor industriële ontvetting in allerhande apparatuur, alsmede voor handmatige ontvetting. Verdampt zeer snel. Door deze eigenschappen is het product vaak geschikt ter vervanging van gechloreerde koolwaterstoffen zoals 1.1.1. trichloorethaan, tri- en perchloorethyleen, dus vaak ook toepasbaar voor elektronreiniging. Het materiaal is niet emulgerend, geeft geen problemen bij afvoer via olie/water afscheider

 Technische Data
  • Smeltpunt/smeltbereik : Niet bepaald.
  • Kookpunt/kookpuntbereik : Vanwege aerosol niet bruikbaar.
  • Vlampunt : < 0 °C (Vanwege aerosol niet bruikbaar.)
  • Ontvlambaarheid (vast, gasvormig) : Niet bruikbaar.
  • Ontstekingstemperatuur : 365 °C
  • Ontbindingstemperatuur : Niet bepaald.
  • Zelfontsteking : Het product ontbrandt niet uit zichzelf.
Gebruiksaanwijzing

Het materiaal dient onverdund te worden aangebracht op het te reinigen object of oppervlak. Even laten inwerken. Losgekomen vuil kan met perslucht of met schoon materiaal worden weggespoten. Na de reiniging met schoon materiaal afspuiten en aan de lucht laten drogen.
Veiligheidsvoorschriften:
Zeer licht ontvlambaar. Op goed geventileerde plaats bewaren. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Niet roken. Afval niet door de gootsteen werpen. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. Ingeval van brand blussen met zand, aarde, poeder of schuim beslist niet met water!!! Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50ºc. Niet spuiten in de richting van een vlam of gloeiend voorwerp. Na gebruik niet doorboren of verbranden.

Verpakkingen
  • Art. Nr. 687091 – 12 x 400 ML
Artikelnummer: 687091 Categorie:

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.